బాలకృష్ణ ను కలిసిన ఇక్బాల్

బాలకృష్ణ ను కలిసిన ఇక్బాల్

Share with
Views : 14
హిందూపురంలో శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన మహమ్మద్ ఇక్బాల్. 2019 ఎన్నికలలో హిందూపురం వైసీపీ నుంచి శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారి మీద పోటీ చేసిన మహమ్మద్ ఇక్బాల్.
error: कॉपी नहीं होगा भाई खबर लिखना सिख ले